Որոնման արդյունքներ »

Ֆիսկալ տարվա հարկեր

- թվական (հազար դրամ)
722,658 Ընդհանուր
722,429 Հարկային
229 Մաքսային
591,382 ՈՒղղակի
24,760 Անուղղակի
25,802 Այլ

Ընդհանուր վճարված հարկեր

2009/Q1 - 2019/Q1 դրությամբ (հազար դրամ)
15,989,182 Ընդհանուր
15,928,557 Հարկային
60,626 Մաքսային
14,553,041 ՈՒղղակի
717,885 Անուղղակի
5,830 Հաստատագրված
632,424 Այլ

Ոլորտներ

Բարձրագույն կրթություն
Պետական կազմակերպություններ
ՀՎՀՀ 01506928

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Բարձրագույն կրթություն, Պետական կազմակերպություններ
Երևան

Ընդհանուր վճարված հարկեր և հարկային ռեյտինգ

Հարկային մարմինների կողմից հավաքագրված

Մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրված

ՈՒղղակի հարկեր (այդ թվում՝ շահութահարկ, եկամտային հարկ)

Անուղղակի հարկեր (այդ թվում՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ)

Հաստատագրված վճարներ (այդ թվում՝ մաքսային սահմանին վճարված)

Այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ

Վերնագիր Աղբյուր ժամանակահատված Բեռնված Ներբեռնել
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q1 4/29/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q2 4/29/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q3 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q4 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q1 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q2 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q3 5/6/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q4 5/6/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q1 5/5/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q2 7/24/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q3 10/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q4 3/9/15
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q1 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q2 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q3 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q4 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q1 4/29/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q2 7/28/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q3 10/31/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q4 2/1/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q1 5/4/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q2 8/2/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q3 11/30/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q4 2/15/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q1 8/1/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q2 8/1/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q3 12/25/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q4 3/11/19
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2019 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2019 Q1 6/11/19
2014 ԷՍ ԷՖ ԷԼ ՍՊԸ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մտահղացումն ու իրականացումը՝ SFL LLC