Որոնման արդյունքներ »

Ֆիսկալ տարվա հարկեր

- թվական (հազար դրամ)
1,428,842 Ընդհանուր
1,420,701 Հարկային
8,141 Մաքսային
1,304,350 ՈՒղղակի
15,312 Անուղղակի
107,975 Այլ

Ընդհանուր վճարված հարկեր

2009/Q1 - 2018/Q3 դրությամբ (հազար դրամ)
14,783,401 Ընդհանուր
14,723,121 Հարկային
60,281 Մաքսային
13,506,139 ՈՒղղակի
693,024 Անուղղակի
5,830 Հաստատագրված
577,914 Այլ

Ոլորտներ

Բարձրագույն կրթություն
Պետական կազմակերպություններ
ՀՎՀՀ 01506928

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»

Բարձրագույն կրթություն, Պետական կազմակերպություններ
Երևան

Ընդհանուր վճարված հարկեր և հարկային ռեյտինգ

Հարկային մարմինների կողմից հավաքագրված

Մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրված

ՈՒղղակի հարկեր (այդ թվում՝ շահութահարկ, եկամտային հարկ)

Անուղղակի հարկեր (այդ թվում՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ)

Հաստատագրված վճարներ (այդ թվում՝ մաքսային սահմանին վճարված)

Այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ

Վերնագիր Աղբյուր ժամանակահատված Բեռնված Ներբեռնել
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2009 Q1 4/29/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2009 Q2 4/29/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2009 Q3 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2009 Q4 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2010 Q1 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2010 Q2 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2010 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2010 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2011 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2011 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2011 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2011 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2012 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2012 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2012 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2012 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2013 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2013 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2013 Q3 5/6/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2013 Q4 5/6/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2014 Q1 5/5/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2014 Q2 7/24/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2014 Q3 10/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2014 Q4 3/9/15
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2015 Q1 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2015 Q2 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2015 Q3 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2015 Q4 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2016 Q1 4/29/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2016 Q2 7/28/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q3 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2016 Q3 10/31/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q4 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2016 Q4 2/1/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q1 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2017 Q1 5/4/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q2 http://taxservice.am/Content.aspx?itn=TILists 2017 Q2 8/2/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q3 11/30/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q4 2/15/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q1 8/1/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q2 8/1/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q3 12/25/18
2014 ԷՍ ԷՖ ԷԼ ՍՊԸ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մտահղացումն ու իրականացումը՝ SFL LLC