Որոնման արդյունքներ »

Ֆիսկալ տարվա հարկեր

- թվական (հազար դրամ)
1,911,966 Ընդհանուր
1,903,708 Հարկային
8,258 Մաքսային
1,759,870 ՈՒղղակի
15,413 Անուղղակի
136,683 Այլ

Ընդհանուր վճարված հարկեր

2009/Q1 - 2018/Q4 դրությամբ (հազար դրամ)
15,266,525 Ընդհանուր
15,206,127 Հարկային
60,397 Մաքսային
13,961,659 ՈՒղղակի
693,125 Անուղղակի
5,830 Հաստատագրված
606,622 Այլ

Ոլորտներ

Բարձրագույն կրթություն
Պետական կազմակերպություններ
ՀՎՀՀ 01506928

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»

Բարձրագույն կրթություն, Պետական կազմակերպություններ
Երևան

Ընդհանուր վճարված հարկեր և հարկային ռեյտինգ

Հարկային մարմինների կողմից հավաքագրված

Մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրված

ՈՒղղակի հարկեր (այդ թվում՝ շահութահարկ, եկամտային հարկ)

Անուղղակի հարկեր (այդ թվում՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ)

Հաստատագրված վճարներ (այդ թվում՝ մաքսային սահմանին վճարված)

Այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճարներ

Վերնագիր Աղբյուր ժամանակահատված Բեռնված Ներբեռնել
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q1 4/29/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q2 4/29/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q3 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2009 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2009 Q4 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q1 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q2 4/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2010 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2010 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2011 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2011 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q3 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2012 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2012 Q4 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q1 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q2 5/1/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q3 5/6/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2013 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2013 Q4 5/6/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q1 5/5/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q2 7/24/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q3 10/30/14
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2014 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2014 Q4 3/9/15
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q1 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q2 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q3 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2015 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2015 Q4 2/17/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q1 4/29/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q2 7/28/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q3 10/31/16
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2016 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2016 Q4 2/1/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q1 5/4/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q2 8/2/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q3 11/30/17
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2017 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2017 Q4 2/15/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q1 8/1/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q2 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q2 8/1/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q3 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q3 12/25/18
Առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողները 2018 Q4 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 2018 Q4 3/11/19
2014 ԷՍ ԷՖ ԷԼ ՍՊԸ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մտահղացումն ու իրականացումը՝ SFL LLC